Strafrecht

Als we het woord strafrecht gebruiken dan bedoelen we de regels waaraan iedere burger zich houden moet en die bepalen wat de gevolgen kunnen zijn als de burger die regels niet naleeft. Die regels zijn (onder meer) neergelegd in het Wetboek van Strafrecht. Het is de Staat die deze regels toepast en die toeziet op naleving van die regels.

Maar ook de Staat heeft zich aan de regels te houden als zij van mening is dat een burger regels heeft overtreden en daarom gestraft moet worden. Wij spreken dan over de regels die (onder meer) neergelegd zijn in het Wetboek van Strafvordering.

Advies en ondersteuning

Het is daarom belangrijk dat u goed geadviseerd wordt als u in aanraking komt met de strafrechtelijke molen. Dat geldt niet alleen als u er van verdacht wordt een strafbaar feit te hebben gepleegd, maar ook als slachtoffer of als getuige.
Wordt u verdacht van een strafbaar feit, wordt u gehoord als getuige, of bent u slachtoffer van een strafbaar feit? In al deze gevallen is de advocaat de bij uitstek geschikte persoon om te raadplegen. Hij kan u bijstaan en adviseren en hij weet de weg naar de andere partijen die bij een strafzaak betrokken zijn.

Onze maatschappij wordt almaar ingewikkelder en de overheid treedt steeds meer handhavend op om te zorgen dat regels worden nageleefd. Ook u kunt daardoor ongewild in aanraking komen met het strafrecht.

Wij staan u met raad en daad bij.

Neem contact op

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek