Erfrecht

Vroeg of laat wordt vrijwel iedereen geconfronteerd met een nalatenschap en de afwik¬keling daarvan. In de meeste gevallen gaat die afwikkeling gelukkig in goede harmonie en zonder problemen.

Maar wat nu als die harmonie ontbreekt of verloren gaat en problemen zich voordoen?
Dan gaan de regels van het erfrecht een prominente rol spelen. Het erfrecht omvat de wettelijke regels voor de overgang van de bezittingen van de overledene op anderen. Die anderen kunnen personen en/of instellingen zijn. Het kan zijn dat de overledene bij testament bepaald heeft dat afgeweken moet worden van de wettelijke regeling. Zo is het nu mogelijk bij testament te bepalen dat de echtgenote en/of kinderen geen erfgenaam zijn; zij worden daarmee onterft.

Omdat in erfrechtelijke kwesties emoties vaak een grote rol spelen is de kans zeker aanwezig dat de wettelijke regels en/of de voorschriften van het testament op de achtergrond raken. Het is daarom goed om professioneel advies te krijgen van een onafhankelijk persoon. Van oudsher leek die taak voornamelijk weggelegd te zijn voor de notaris, maar in veel gevallen blijkt de bijstand van een advocaat onmisbaar, zeker als onverhoopt de gang naar de rechter gemaakt moet worden.

Bij alle bovenstaande aspecten kunnen wij u door gedegen kennis en ervaring goed adviseren dus ingeval van twijfel of geschillen is het verstandig zo snel mogelijk advies in te winnen. Ook als het op procederen aan komt kunnen wij u professioneel terzijde staan. Neem daarom gerust contact met ons op.

Neem contact op

Neem contact op voor een gratis kennismakingsgesprek